Υποβολή Άρθρου στο Postokano.grΓια να υποβάλλετε άρθρο στο Postokano.gr πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή. Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, επιστρέψτε στην αρχική σελίδα και δώστε τα στοιχεία σας για να εισέλθετε ως χρήστης. 


Επιλέξτε  "Υποβολή" απο το κεντρικό μενού. Θα ανακατευθυνθείτε στην σελίδα υποβολής.

 

Τίτλος

Στην σελίδα υποβολής πληκτρολογήστε τον τίτλο του άρθρου που θα υποβάλετε, π.χ. "Πως κάνω Update τον Firefox". Ο τίτλος δεν είναι ανάγκη να ξεκινάει με την φράση "Πως κάνω..". Γράψτε φυσικά και ελέυθερα. 

 

Κατηγορίες. 


Επιλέξτε από τις κατηγορίες την πιο κατάλληλη για την καταχώρησή σας. Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω κατηγορίες εάν είναι σχετικές με το θέμα σας, κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο Ctrl. 

Σημειώνεται ότι η κατηγορία που θα επιλέξετε καταχωρείται και σαν λέξη κλειδί.

 

Επίπεδο

Έπειτα επιλέξτε από τα επίπεδα το πιο κατάλληλο για την συμβουλή σας μεταξύ των εύκολο, μέτριο, δύσκολο.

 

Tags

Στο πεδίο tags (λέξεις κλειδιά) καταχωρήστε λέξεις που είναι σχετικές με το άρθρο σας, κατά προτίμηση στον ενικό. Οι λέξεις κλειδιά είναι σημαντικές στην ανεύρεση του άρθρου σας από επισκέπτες και αυξάνουν την κίνηση τόσο του ιστότοπου αλλά και του ίδιου του άρθρου σας.

 

Κυρίως Κείμενο

Ήρθε η ώρα να πληκτρολογηθεί το κυρίως κείμενο.

Μπορείτε είτε να πληκτρολογήστε το κυρίως κείμενο απευθείας εδώ είτε να το αντιγράψετε απο κάποιο επεξεργαστή κειμένου π.χ. OpenOffice.org Writer, Σημειωματάριο, Word και να το αντιγράψετε (copy). Για να γίνει αυτό πρώτα επιλέξτε το κείμενο απο τον επεξεργαστή και επιλέξτε copy. Επιστρέψτε στο postokano.gr και επιλέξτε το πλήκτρο  _____ (Paste from Word). Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο. Μέσα στο παράθυρο αυτό πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V. Με τον τρόπο αυτό θα χαθεί η μορφοποίηση που είχε το κείμενου κάτι που είναι απαραίτητο για να εμφανίζεται σωστά το κείμενο στο postokano.gr. Την μορφοποίηση θα την δημιουργήσετε μέσω του επεξεργαστή του postokano.gr 

 

Βήματα

Στα άρθρα σας δίνεται η δυνατότητα να εμφανίζεται αυτόματα αρίθμηση βημάτων για όταν περνάτε κάτι που θέλει βήματα. Βάλτε τα βήματα κανονικά σαν κείμενο και επιλέξτε την αυτόματη αρίθμηση. 

Για κάθε βήμα (βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, κοκ) θα πρέπει να αλλάζετε γραμμή, πράγμα το οποίο γίνεται με τον συνδυασμό των πλήκτρων SHIFT+ENTER. 

 

Εικόνες

Ο καλύτερος τρόπος για να εισάγετε εικόνες στο κείμενό σας είναι να τις εισάγετε στο τέλος του κυρίως κειμένου και να τις τιτλοφορήσετε (εικόνα 1, εικόνα 2, κοκ) κάνοντας αναφορές στο κείμενο.

Για να εισάγετε εικόνα, στη θέση που βρίσκεται ο δρομέας σας (cursor), πατήστε το πλήκτρο  (Insert/edit image). Θα εμφανιστεί το παράθυρο της εικόνας. Πατήστε το πλήκτρο browse που βρίσκεται στο τέλος της γραμμής Image URL της καρτέλας general. Θα εμφανιστεί το παράθυρο του Image/File Browser.

Στο παράθυρο αυτό, στο κάτω μέρος, πατήστε αναζήτηση για να εντοπίσετε στον υπολογιστή σας την εικόνα που επιθυμείτε να ανεβάσετε. Υπενθυμίζεται ότι οι εικόνες υπόκεινται στην νομοθεσία περί πνευματικών διακιωμάτων, τα οποία πρέπει να κατέχετε για να την ανεβάσετε νόμιμα. Εντοπίστε την εικόνα στον υπολογιστή σας, επιλέξτε την και πατήστε άνοιγμα. Το παράθυρο θα κλείσει και θα επιστρέψετε στο παράθυρο του Image/File Browser. Πατήστε Upload File. Μετά από λίγη ώρα η εικόνα θα ανεβεί στον χώρο που το postokano.gr έχει δεσμέυσει για εσάς και θα περαστεί ο τίτλος και τα στοιχεία της στο πάνω μέρος του παραθύρου του Image/File Browser.

Εντοπίστε την εικόνα στο πάνω μέρος και πατήστε add στην δεξιά πλευρά της γραμμής της. Πατώντας add κλείνει και το παράθυρο του Image/File Browser και επιστρέφετε στο παράθυρο Insert/edit image όπου στην καρτέλα general έχει καταχωρηθεί πλέον το όνομα της εικόνας και μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση. Καταχωρήστε αν θέλετε περιγραφή εικόνας στο πεδίο Image description και τίτλο εικόνας στο πεδίο title και πατήστε Insert. Η εικόνα έχει καταχωρηθεί στο κυρίως κείμενό σας.

 

Τι χρειάζομαι

Στη συνέχεια, στο πεδίο "Τι χρειάζομαι", αναγράψτε τα υλικά ή τις γνώσεις που θα πρέπει κάποιος να κατέχει εκ των προτέρων, ώστε να εφαρμόσει την συμβουλή σας, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το κυρίως κείμενο.

 

Τι να Προσέξετε - Tips

Στο πεδίο "Tips" εισάγετε συμβουλές στο τι πρέπει κάποιος να προσέξει ώστε να εκτελέσει καλύτερα τις οδηγίες σας με τον ίδιο τρόπο, όπως τα παραπάνω.

 

Στο σημείο αυτό, έχετε τελειώσει την καταχώρησή σας. Πατήστε στο κάτω μέρος της σελίδας το "Δοκιμή εμφάνισης" για να δείτε τις δύο μορφές του άρθρου σας (περικεκομμένη και πλήρης). Αν ακολουθήσατε τα παραπάνω θε πρέπει όλα να εμφανιστούν καλά. Σε περίπτωση που δεν έγινε αυτό, κάτω από τις εμφανίσεις των δύο αυτών μορφών, υπάρχει και πάλι η φόρμα επεξεργασίας που είχατε ως τώρα ανοιχτή για διορθώσετε αυτά που δεν σας αρέσουν. Σε περίπτωση που κάνατε διορθώσεις, πατήστε πάλι "Δοκιμή εμφάνισης" στο κάτω μέρος της σελίδας. Αν όλα είναι όπως τα θέλετε, πατήστε "Υποβολή".    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας