Τί πρέπει να γνωρίζουμε για τα μαστορέματαO τεχνίτης είναι υποχρεωμένος:
να διαθέτει εγκεκριμένη από την πολιτεία άδεια που ανανεώνεται περιοδικά και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο είδος εργασίας
μετά τη λήξη των εργασιών εγκατάστασης να εκδίδει Yπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη, με την οποία βεβαιώνει την έντεχνη κατασκευή των εγκαταστάσεων
να διαθέτει τιμοκατάλογο των βασικών εργασιών που προσφέρει
O καταναλωτής θα πρέπει:
να βεβαιώνεται ότι ο παρέχων τις υπηρεσίες κατέχει νόμιμη άδεια άσκησης του επαγγέλματος
να ζητά υπογεγραμμένη Yπεύθυνη Δήλωση από τον εγκαταστάτη ότι οι εργασίες έγιναν σωστά
να ζητά θεωρημένο δελτίο παροχής υπηρεσιών
Eπίσης συνιστάται ο καταναλωτής:
να ρωτά εκ των προτέρων για το κόστος της επίσκεψης του τεχνίτη στην κατοικία του
να ζητά προεκτίμηση του συνολικού κόστους επισκευής (κόστος ανταλλακτικού και εργασίας)
να ζητά γνήσιο ανταλλακτικό ή εγκεκριμένα υλικά

για περισσότερα....Τι πρόσεχουμε στα μαστορέματα4
Μέσος Όρος: 4 (3 votes)
Η βαθμολογία σας: Κανένα


Λάθος τίτλος

Δεν έπρεπε να γράφετε :Τί πρέπει να γνωρίζουμε για τα μαστορέματα αλλά Τί πρέπει να γνωρίζουμε για τις τεχνικές επισκευές. τα μαστορέματα είναι ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και δεν απαιτούν γνήσια ανταλλακτικά, αποδείξεις και γραπτες εγγυήσεις. Μαστορεύω κι εγώ.    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας