Τί πρέπει να γνωρίζω για την απόσυρση του αυτοκινήτου μουΤά οικονομικά κίνητρα που δίνονται απο την πολιτεία για την απόσυρση, κυμαίνονται ανάλογα με τον κυβισμό του αποσυρόμενου οχήματος.

Στόν παρακάτω πίνακα βλέπετε ακριβώς το ποσο που θα εισπράξετε ανάλογα με τα κυβικά του αυτοκινήτου  που θέλετε να αποσύρετε

Επίσης δίνεται επιπλέον το ποσό των 1000 ευρώ ανεξάρτητα κυβισμού για την αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου.

ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚ.     ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ   ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΓΟΡΑΣ

    Εως 900 κ.β                         500 ευρώ                1000 ευρώ

    Από 901-1400 κ.β              1000 ευρώ               1000 ευρώ

                                                                                           

    Από 1401-2000 κ.β.           1500 ευρώ               1000 ευρώ

 

    Από 2001-2400 κ.β            1800 ευρώ               1000 ευρώ

 

    Πάνω από 2400 κ.β            2200 ευρώ               1000 ευρώ4
Μέσος Όρος: 4 (3 votes)
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας