Τι λέει ο κανονισμός για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτωνΑυτός ο κανονισμός εφαρμόζεται στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων από οχήματα των οποίων το συνολικό βάρος υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και στην οδική μεταφορά επιβατών από οχήματα κατάλληλα διαμορφωμένα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων. Ωστόσο, ορισμένα οχήματα τα οποία εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες εξαιρούνται από τον κανονισμό, δηλαδή:
 • οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών σε τακτικές γραμμές, η διαδρομή των οποίων δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα (αυτά τα οχήματα δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν ταχογράφο *, ωστόσο αυτός ο κανονισμός προβλέπει ελέγχους με βάση τους πίνακες δρομολογίων και τα προγράμματα υπηρεσίας)·
 • οχήματα των οποίων η μέγιστη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόμετρα την ώρα·
 • οχήματα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις, στις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, στην πυροσβεστική υπηρεσία και στα σώματα ασφαλείας·
 • οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή σε επιχειρήσεις διάσωσης·
 • οχήματα παροχής οδικής βοήθειας, τα οποία επιχειρούν σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων·
 • οχήματα τα οποία υποβάλλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης·
 • οχήματα που δεν υπερβαίνουν τους 7,5 τόνους, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μη εμπορική μεταφορά εμπορευμάτων·
 • οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως αντίκες και χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς.
Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορούν επίσης να χορηγήσουν άλλες εξαιρέσεις, ως αντικείμενο μεμονωμένων συνθηκών στο έδαφός τους. Αυτές αφορούν μεταφορες  οχημάτων τα οποία:
 • ανήκουν στις δημόσιες αρχές, με την προϋπόθεση ότι δεν ανταγωνίζονται ιδιωτικές επιχειρήσεις μεταφορών·
 • χρησιμοποιούνται από γεωργικές, δενδροκηπευτικές, δασοκομικές, κτηνοτροφικές ή αλιευτικές επιχειρήσεις σε ακτίνα έως 100 χιλιομέτρων·
 • έχουν μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους, κινούνται σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων και χρησιμοποιούνται από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ή για τη μεταφορά υλικών προς χρήση από τον οδηγό κατά την άσκηση της κύριας δραστηριότητάς του·
 • δεν υπερβαίνουν τους 7,5 τόνους και κινούνται με υγραέριο ή ηλεκτρισμό σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων·
 • κυκλοφορούν σε μικρά νησιά, τα οποία δεν συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα·
 • χρησιμοποιούνται για μαθήματα και εξετάσεις οδήγησης·
 • χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που σχετίζονται με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής εκπομπής, συντήρησης οδικού δικτύου και συγκεκριμένους ελέγχους·
 • χρησιμοποιούνται για τη μη εμπορική μεταφορά 10 έως 17 επιβατών·
 • χρησιμοποιούνται για την ειδική μεταφορά εξοπλισμού τσίρκων και πανηγυριών·
 • χρησιμοποιούνται για κινητά προγράμματα, ως εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις·
 • χρησιμοποιούνται για τη συλλογή γάλακτος και την επιστροφή γάλακτος που προορίζεται για τη διατροφή των ζώων·
 • είναι ειδικά οχήματα μεταφοράς χρημάτων ή/και τιμαλφών·
 • μεταφέρουν ζωικά απόβλητα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·
 • χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε λιμένες και σιδηροδρομικούς σταθμούς·
 • χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώων μεταξύ αγροκτημάτων, αγορών και σφαγείων σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων.
Οι οδηγοί και οι βοηθοί οδηγών πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις εκπαιδευόμενων βοηθών οδηγών για τους οποίους το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 16.
Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις διασυνοριακές και διεθνείς μεταφορές μετακομίσεις  που πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός του εδάφους της ΕΕ ή μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας και των χωρών που αποτελούν μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).
Η ΕΕ υπέγραψε το 1970 την ευρωπαϊκή συμφωνία για την εργασία των πληρωμάτων των οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές (AETR), στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας είναι ευρύτερο από του τρέχοντος κανονισμού. Εφαρμόζεται επίσης σε οχήματα η άδεια κυκλοφορίας των οποίων έχει εκδοθεί σε τρίτες χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της AETR, εφόσον αυτά κυκλοφορούν στην περιοχή η οποία καλύπτεται από τη συμφωνία.

φορτηγο για μεταφορες μετακομισεις

Ο χρόνος οδήγησης υπόκειται σε διάφορους κανόνες, δηλαδή:
 • ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης * δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννιά ώρες. Δύο φορές την εβδομάδα, ο χρόνος αυτός επιτρέπεται να παρατείνεται στις δέκα ώρες·
 • ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης * δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 56 ώρες·
 • ο συνολικός χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών εβδομάδων δεν υπερβαίνει τις 90 ώρες·
 • ο οδηγός καταγράφει ως «άλλη εργασία» στον ταχογράφο οποιονδήποτε χρόνο στη διάρκεια του οποίου δεν οδηγεί, καθώς επίσης τοv χρόνο που κατανάλωσε οδηγώντας όχημα που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τοv χρόνο της διαδρομής με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, στη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν είχε στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα·
 • μετά από περίοδο οδήγησης τεσσερισήμισι ωρών, ο οδηγός κάνει διάλειμμα τουλάχιστον 45 λεπτών χωρίς διακοπή * ή 15 λεπτών ακολουθούμενο από διάλειμμα 30 λεπτών κατά την ίδια περίοδο·
 • υποχρεωτική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης τουλάχιστον 45 ωρών (κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης) ή 24 ωρών (μειωμένη περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης)·
 • εάν, κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών εβδομάδων, ο οδηγός μπορεί να έχει μόνο μία μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, η μείωση πρέπει να αντισταθμίζεται με ισοδύναμη ανάπαυση που λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας·
 • μεταξύ δύο περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης *, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να έχει περισσότερες από 3 περιόδους μειωμένης ημερήσιας ανάπαυσης *·
 • εάν επιλέξει να το κάνει, οι περίοδοι ημερήσιας ανάπαυσης και οι περίοδοι μειωμένης εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορούν να λαμβάνονται μέσα σε όχημα. Με την προϋπόθεση ότι το όχημα είναι σταθμευμένο και διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου·
 • όταν ο οδηγός λαμβάνει περίοδο ανάπαυσης κατά τη μεταφορά του οχήματος με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, η περίοδος αυτή δεν επιτρέπεται να διακόπτεται περισσότερο από δύο φορές για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει συνολικά τη μία ώρα. Ο οδηγός θα πρέπει επίσης να έχει στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα.


0
Δεν έχει βαθμολογηθεί
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας