Τι είναι το DOCTYPE και γιατί είναι απαραίτητο



Θα χρειαστείτε

Ιστοσελίδα

Σύμφωνα με τα (X)HTML standards κάθε HTML αρχείο που χρησιμοποιούμε να κατασκευάσουμε ιστοσελίδες - websites χρειάζεται ένα DOCTYPE (document type declaration). Στα Ελληνικά αυτό μεταφράζεται ως «δήλωση τύπου εγγράφου». Ουσιαστικά είναι μία γραμμή κώδικα που τοποθετείται στο πάνω μέρος του κάθε HMTL αρχείου της ιστοσελίδας το οποίο ενημερώνει το W3C validator ποιά έκδοση (X)HTML χρησιμοποιείτε. Είναι πολύ βασικό να υπάρχει το DOCTYPE γιατί πρώτον εγγυάται σωστό render στους Browsers (προγράμματα πλοήγησης του διαδικτύου) και δεύτερον χωρίς αυτό δεν μπορεί η ιστοσελίδα σας να είναι valid W3C. Με την έλλειψη ή με λανθασμένο DOCTYPE οι browsers διαβάζουν την ιστοσελίδα σας ως παλαιό και λανθασμένο κώδικα.

Ένα είδος DOCTYPE είναι το παράδειγμα που βλέπετε παρακάτω:

!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" 

Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιούμε DOCTYPE είναι οι παρακάτω;

1. Είναι απαραίτητο για σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε διαδικτυακής εφαρμογής που θα σχεδιάσετε.
2. Διορθώνει τον κώδικα και σας δίνει καλύτερο έλεγχο της σύνταξης του HTML και του CSS αρχείου σας .
3. Η χρήση σωστού DOCTYPE και του W3C validator μπορεί να βοηθήσει οποιονδήποτε web designer να μάθει πιο γρήγορα σωστή σύνταξη (syntax) διορθώνοντας τα λάθη του και να σχεδιάζει ιστοσελίδες που να τηρούν τα πρότυπα του W3C.



4.85
Μέσος Όρος: 4.9 (7 votes)
Η βαθμολογία σας: Κανένα




    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας