υγιεινή διατροφή

      
  

Ανάλυση του μεταβολισμού

Στην πραγματικότητα , το βάρος του σώματός μας και ο μεταβολικός ρυθμός είναι συνδεδεμένα , αλλά ίσως όχι με τον τρόπο που μπορούμε να σκεφτούμε . Με απλά λόγια , ο όρος μεταβολισμός αναφέρεται σε όλες τις χημικές διεργασίες που το σώμα μας υποβάλλεται κάθε μέρα για να μας κρατήσει ζωντανούς .