ενέργειαΤα κέντρα δεδομένων παράγουν μεγάλη θερμότητα. Στην πραγματικότητα, πάνω από 50% της ενέργειας
που χρησιμοποιείται από τα κέντρα δεδομένων είναι για την ψύξη των
servers. Σχεδόν όλες οι προσπάθειες, για να καταστούν πιο
αποτελεσματικά τα κέντρα αυτά, έδωσαν έμφαση στην ψύξη του εξοπλισμούΠώς να γίνετε πιο "πράσινοι"Πώς να είσαι οικολογικός και να εξοικονομήσεις ενέργεια    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας