Συναγερμοί Σπιτιών και Καταστημάτων Συναγερμοί Σπιτιών και Καταστημάτων

 Συναγερμοί σπιτιών

Οι συναγερμοί σπιτιών είναι οι συναγερμοί που διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να τοποθετούνται σε σπίτια (οικίες), δηλαδή σε κατοικήσιμους χώρους και διασφαλίζουν την ασφάλεια των ανθρώπων άλλα και των περιουσιακών τους στοιχείων. Ένας συναγερμός σπιτιού μπορεί να ασφαλίσει και να προστατέψει ολόκληρο το σπίτι και τους διαμένοντες σε αυτό, από κινδύνους διάρρηξης, πυρκαγιάς, πλημμύρας ή άλλες έκτακτες ανάγκες. ... διαβάστε περισσότερα για τους συναγερμούς σπιτιών .

Συναγερμοί - Συστήματα ασφαλείας

Συναγερμοί καταστημάτων

Οι συναγερμοί καταστημάτων είναι οι συναγερμοί που διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να τοποθετούνται σε καταστήματα, εργοστάσια κλπ. Δηλαδή σε επαγγελματικούς χώρους και διασφαλίζουν την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτούς άλλα και των υλικών αγαθών, χρημάτων, εγγράφων, μηχανημάτων και γενικότερα των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν στον επαγγελματικό χώρο. Ένας συναγερμός καταστήματος μπορεί να ασφαλίσει και να προστατέψει ολόκληρο το κατάστημα και όσους εργάζονται σε αυτό, από κινδύνους διάρρηξης, πυρκαγιάς, πλημμύρας ή άλλους έκτακτους κινδύνους...διαβάστε περισσότερ για τους συναγερμούς καταστημάτων .

 

 Συστήματα ασφαλείας

Συστήματα ασφαλείας είναι όλα εκείνα τα ηλεκτρονικά συστήματα που συμβάλλουν στην προστασία ενός χώρου καθώς και στην ασφάλεια των φυσικών προσώπων που υπάρχουν σε αυτόν. Τα συστήματα ασφαλείας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 2 μεγάλες κατηγορίες:Στα συστήματα συναγερμού καιστα συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης. Διαβάστε περισσότερα για τα συστήματα ασφαλείας .

 

 0
Δεν έχει βαθμολογηθεί
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας