Ρίψη πυροτεχνημάτων με ασφάλειαΟι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές συνιστάται να σας βοηθήσουν να απολαύσετε τα πυροτεχνήματα σας, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο ατυχήματος για τον εαυτό σας και τους άλλους.

Τι να προσέξετε !!

Να διαβάζετε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες πριν προσπαθήσετε να ανάψετε ένα  πυροτέχνημα.

Kάθε φορά που χρησιμοποιείτε
πυροτεχνήματα να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία, όπως μακρύ παντελόνι (όχι μάλλινο), κλειστά παπούτσια και (
εάν είναι απαραίτητο) ωτοασπίδες.

Ποτέ μην πίνετε αλκοολούχα ποτά ή άλλες ουσίες όταν διαχειρίζεστε πυροτεχνήματα.

Κρατήστε τα πυροτεχνήματα μακριά από ανοικτές φλόγες, όπως τσιγάρα. Μην καπνίζετε γύρω από τα πυροτεχνήματα.

Κρατήστε τα πυροτεχνήματα σας στεγνά. Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανάψετε πυροτεχνήματα που έχουν υγρανθεί.

Αποθηκεύστε τα πυροτεχνήματα σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος και μακριά
από παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να φτάσουν τα
πυροτεχνήματα.

Μην αγοράζετε πυροτεχνήματα που δεν έχουν τον
αριθμό έγκρισης του αρμόδιου υπουργείου το όνομα του κατασκευαστή ή εισαγωγέα και
τις οδηγίες χρήσεως.

Μην αγοράζετε πυροτεχνικά προϊόντα από
αγνώστους. Πολλές από αυτά περιέχουν εκρηκτικές ενώσεις
που είναι υπερευαίσθητες σε χτύπημα και τριβή.

Ποτέ μην
αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν πυροτεχνήματα ,χωρίς την επίβλεψη
ενήλικα. Τα παιδιά θα πρέπει να καθοδηγούνται για την ασφαλή χρήση των
πυροτεχνημάτων πριν τους επιτραπεί
να συμμετάσχουν στη ρίψη τους.

Ποτέ μην πετάτε πυροτεχνήματα σε  άλλο άτομο ή ζώο.

Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα μέσα  και άλλα κατάλληλα εργαλεία που
παρέχουν κάποια απόσταση μεταξύ της συσκευής πυροτεχνήματων και το άτομο  που τα ενεργοποιεί.

Ποτέ μην πάρετε στα χέρια σας
πυροτεχνήματα που δεν έχουν εκραγεί. Μην προσπαθήσετε να τα
επαναπυροδοτήσετε.Μην προσπαθήσετε να επιβεβαιώσετε την αίτια της
ανεπιτυχούς λειτουργίας τους φέρνοντας το πρόσωπο σας ή 
οποιοδήποτε μέρος του σώματος σας πάνω από το πυροτέχνημα. Μην τα
αποθηκεύετε διότι  μπορεί ξαφνικά να αναφλέγχθούν.

Ποτέ μην
τοποθετείτε οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας πάνω από  οποιαδήποτε
συσκευή πυροτεχνημάτων.

Όταν ανάβετε τα  πυροτεχνήματα , εξετάστε την κατεύθυνση του ανέμου και
η ταχύτητα του ανέμου.Μην πυροδοτήστε πυροτεχνήματα , εάν ο άνεμος
είναι πολύ ισχυρός.

Μην ενεργοποιείται πυροτεχνήματα κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα.

Διατηρείτε τα υπόλοιπα πυροτεχνήματα σε ένα κλειστό δοχείο και
μακριά  από τον τόπο που ρίχνεται τα υπόλοιπα πυροτεχνήματα σας.

Χρησιμοποιήστε τα πυροτεχνήματα όπως προβλέπεται. Μην αποσυναρμολογείτε τα πυροτεχνήματα.

Κρατήστε ένα κουβά με νερό ή ένα λάστιχο κοντά στο χώρο ρίψης για την περίπτωση πυρκαγιάς.

Έχετε κοντά σας ένα κουτί πρώτων βοηθειών  για τη θεραπεία των
εγκαυμάτων. 

Πάντα να καθαρίζετε την περιοχή
ρίψης  από τα υπολείματα, αφού ολοκληρώσετε τη χρήση πυροτεχνημάτων. Τα
παιδιά έχουν την συνήθεια να ψάχνουν για τα πυροτεχνήματα που δεν έχουν
εκραγεί.

Απορρίψτε τα πυροτεχνήματα σωστά.

Πυροδοτείστε πυροτεχνήματα, ένα κάθε φορά, ποτέ μην προσπαθείτε να ανάψετε πολλά μαζί.

Μην τοποθετείτε αναμένα πυροτεχνήματα σε κουτιά από μέταλλο ή γυάλινα δοχεία.

Μην μεταφέρετε τα πυροτεχνήματα στην τσέπη σας.

Χρησιμοποιήστε τα πυροτεχνήματα σε εξωτερικούς χώρους, και μακριά από κτίρια και περιοχές με ξερά χόρτα.

https://gamos-vaptisi.gr/5
Μέσος Όρος: 5 (2 votes)
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας