Τέλος οι ατέλειες στα αυτιά με την μέθοδο της ωτοπλαστικής