Πως βάζω σημεία στίξης με το πληκρολόγιοΠως να βάλετε σημεία στίξης με το πληκτρολόγιο

 1. Πως βάζω διαλυτικα
PC: Για να βάλω διαλυτικά σε ένα φωνήεν πατάω shift + τόνος και μετά το φωνήεν
MAC: Shift + : και μετά το φωνήεν

2. Πως βάζω διαλυτικά με τόνο
PC: Ctrl+Alt+τόνος και μετά φωνήεν ή Shift+w και μετά το φωνήεν, ή δεξί Alt+τόνος και μετά το φωνήεν
ΜΑC: Οption + ; και μετά φωνήεν

3. Πως βάζω άνω κάτω τελεία
PC: Shift+Q
MAC: Shift+Q

4. Πως βάζω Ελληνικό ερωτηματικό
PC: Πλήκτρο Q
MAC: Πλήκτρο Q

5. Πως βάζω εισαγωγικά
PC:  Shift + και το Πλήκτρο αριστερά του Enter  (ανοίγουν και κλείνουν με το ίδιο)
MAC: Ανοίγουν με Option + <, Κλείνουν με Option + >

6. Πως βάζω άνω τελεία
PC: Alt + 0183 Κρατάτε πατημένο το  Alt καιι πατάτε από το αριθμητικό πληκτρολόγιο δεξια 0183
MAC: Option + Q

Επίσης για τους MAC για όσους δεν είναι εξοικιωμένοι:

Αλλαγή γλώσσας: Command-Space bar ενώ όλα τα σημεία στίξης και σύμβολα μπορούν επίσης να αναπαραχθούν με την βοήθεια των utilities Character Palette και Keyboard Viewer, διαθέσιμων από το Input Menu.4.45
Μέσος Όρος: 4.5 (17 votes)
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας