Πώς αλλάζω τη μορφή ενός αριθμού στο Excel στη γενική μορφή 00Θα παρατηρήσετε ότι αν σε ένα κελί του Excel πληκτρολογήσουμε π.χ. 04 και πατήσουμε το πλήκτρο "Enter" τότε θα εμφανιστεί μόνο ο αριθμός 4. Σε περίπτωση που θέλουμε οπωσδήποτε να εμφανίζεται ο αριθμός στη μορφή 04, τότε κάνουμε δεξί κλικ στο κελί και στο μενού επιλογών που εμφανίζεται επιλέγουμε "Format Cells" ("Μορφοποίηση Κελιών" στην ελληνική έκδοση). Στο παράθυρο που εμφανίζεται υπάρχουν αριστερά κάτω από τη λέξη "Category" επιλογές για τη μορφοποίηση ενός αριθμού. Επιλέγουμε την τελευταία επιλογή "Custom" και δεξιά εμφανίζονται κάτω από τη λέξη "Type" ("Τύπος") ορισμένες επιλογές. Επιλέγουμε τη δεύτερη επιλογή που έχει ένα μηδενικό και στο πεδίο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη λέξη "Type" πληκτρολογούμε άλλο ένα μηδενικό ώστε η γενική μορφή του αριθμού να είναι "00". Τώρα, στο συγκεκριμένο κελί αν πληκτρολογήσουμε 04 και πατήσουμε "Enter" θα παραμείνει ο αριθμός 04. Αν θέλουμε αυτό να ισχύει για παραπάνω από ένα κελιά, πριν ακολουθήσουμε τις ανωτέρω οδηγίες πρέπει να επιλέξουμε όλα τα κελιά τα οποία μας ενδιαφέρουν.5
Μέσος Όρος: 5 (2 votes)
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας