Πλεονεκτήματα σύστασης offshore εταιρείαςΗ σύσταση offshore εταιρειών  παρέχει πολλά πλεονεκτήματα στους ιδρυτές
τους σε σχέση με τα οφέλη που αυτοί θα είχαν εάν προχωρούσαν στη δημιουργία
εγχώριας επιχείρησης. Τα σημαντικότερα κίνητρα που ωθούν τους επενδυτές στην
ίδρυση και τη διατήρηση υπεράκτιων εταιρειών είναι τα εξής:

 

 • τα κράτη
  ίδρυσης των offshore εταιρειών
   (γνωστά ως φορολογικοί παράδεισοι)
  φορολογούν ελάχιστα ή και καθόλου αυτού του είδους τις επιχειρήσεις
 • παρέχονται φορολογικά κίνητρα, διευκολύνσεις και
  παροχές όπως είναι εκπτώσεις κατά την ενοικίαση και αγορά του γραφείου και η
  αποφυγή του πόθεν έσχες κατά την αγορά περιουσιακών στοιχείων και τη
  νομιμοποίηση των εσόδων
 • οι πραγματικοί μέτοχοι διατηρούν την ανωνυμία
  τους και ουσιαστικά αντικαθίστανται από τους «τύποις» μετόχους οι οποίοι είναι
  οι φανεροί εκπρόσωποι της εταιρείας
 • μια offshore εταιρεία δημιουργείται πάρα πολύ
  γρήγορα, χωρίς να απαιτείται μεγάλο κεφάλαιο και μακριά από τα φώτα της
  δημοσιότητας
 • υπάρχει τραπεζικό απόρρητο που προστατεύει τις
  εταιρείες αυτές από φορολογικούς ελέγχους
 • απουσιάζουν μερικώς ή εξολοκλήρου φορολογικοί
  δασμοί κατά τη μεταφορά κερδών από χώρες υψηλής φορολόγησης σε άλλες με χαμηλή
  ή μηδενική φορολογία
 • εκμηδενίζονται οι πιθανότητες δέσμευσης ατομικής
  περιουσίας λόγω ανικανοποίητων δανειστών. Ο ιδρυτής μεταβιβάζει στην παράκτια
  εταιρεία την προσωπική του περιουσία διασφαλίζοντας την κατ' αυτόν τον τρόπο
  από οποιαδήποτε μορφή αξίωσης
 • ομοίως αποφεύγεται η διεκδίκηση περιουσίας από
  τον/την σύζυγο σε περίπτωση διαζυγίου
 • η διακίνηση του κεφαλαίου είναι εντελώς
  ελεύθερη, δεν υφίσταται κανείς συναλλαγματικός περιορισμός
 • είναι δυνατή η σύσταση εταιρείας με έναν μόλις
  διευθυντή ή μέτοχο
 • αποφυγή εργατικών και ασφαλιστικών εξόδων. Ο
  επιχειρηματίας που δημιουργεί μια offshore επιχείρηση απαλλάσσεται από την
  υποχρέωση καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
 • μεγάλες φορολογικές διευκολύνσεις προς τις offshore εταιρείες
  που δρουν στο χώρο της ναυτιλίας
 • τα υπεράκτια κέντρα συνήθως διαθέτουν ένα δίκτυο
  Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, με αποτέλεσμα η φορολογική επιβάρυνση της
  offshore εταιρείας να είναι μικρή και -πολλές φορές- μηδενική

 

 Δικηγορικό γραφείο ΑΘήνας0
Δεν έχει βαθμολογηθεί
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας