Το παιχνίδι Guild Wars σε Ubuntu 9.04Θα χρειαστείτε

Υπολογιστή

Λειτουργικό Ubuntu

Σύνδεση internet

Για να τρέξουμε το παιχνίδι Guild Wars σε υπολογιστή με λειτουργικό Ubuntu 9.04, πρώτα χρειάζετε να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή wine(windows is now executable)

Αυτό γίνετε με την παρακάτω εντολή:

sudo aptitude install wine

Αφού εγκαταστήσουμε την εφαρμογή wine, μετά χρειάζετε να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε το παιχνιδι Guild Wars. Αυτό γίνετε αυτόματα με ένα εκτελέσιμο αρχείο το οποίο πρέπει να το κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας και να το τρεξουμε. Αυτό γίνετε με τις παρακάτω εντολές:

wget http://www.guildwars.com/downloads/gwsetup.zip
unzip gwsetup.zip
wine GwSetup.exe

Οι παραπάνω εντολές θα μας εγκαταστήσουν αυτόματα την εφαρμογή στον υπολογιστή μας και θα ρυθμίσουν αυτόματα το παιχνίδι Guild Wars, ώστε να τρέχει στον υπολογιστή μας με το λειτουργικό Ubuntu 9.04

Ευρετήριο άρθρων Λειτουργικών Συστημάτων και Λογισμικού - Howtoforge.gr

 

Τι να προσέξετε !!

Επίσης η εφαρμογή wine μπορεί να μας βοηθήσει να τρέξουμε πολλές εφαρμογές windows σε λειτουργικά Unix/Linux.5
Μέσος Όρος: 5 (1 vote)
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας