Μικρές Ανεμογεννήτριες: Τιμές και ό,τι πρέπει να ξέρετε για το κόστοςΣε αυτό το άρθρο θα δώσουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το κόστος των μικρών ανεμογεννητριών.  

Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι όταν μιλάμε για την τιμή των μικρών ανεμογεννητριών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι δεν υπάρχει μόνο το κόστος για την αγορά της ανεμογεννήτριας, αλλά και μια σειρά από άλλα κόστη, όπως για παράδειγμα το κόστος των εργασιών εγακτάστασης. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει, επίσης, κάποιο κόστος για τη συντήρηση της μικρής ανεμογεννήτριας.

Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται με το οικονομικό ζήτημα.

Σε γενικές γραμμές το κόστος είναι περίπου 4.000 έως 7.500 ευρώ ανά εγκατεστημένο kW, με τη συντήρηση για δύο χρόνια και όλα τα γραφειοκρατικά έξοδα. 


Για να δούμε την 
ανάλυση για μία μικρή ανεμογεννήτρια  50kW (διασυνδεδεμένη) και πώς προκύπτει το κόστος της επένδυσης: 
Κόστος Γης (αγορά ή ενοίκιο) ≈ Εξαρτάται από τη θέση
Κόστος μελετών και αδειοδότησης ≈ 10.000 Ευρώ
ΑΓ 50 KW με πύργο 20 μέτρα και inverter ≈ 80.000 - 170.000 Ευρώ
Κόστος χωματουργικών, κατασκευής θεμελίων, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και ανέγερσης ≈ 25.000 – 40.000 Ευρώ
Κόστος σύνδεσης στο δίκτυο ≈ 10.000 - 20.000 Ευρώ
Συνολικό κόστος χωρίς την αξία κτήσης της γης: 125.000 - 240.000 Ευρώ 

Βεβαίως, για να κρίνουμε τη βιωσιμότητα της επένδυσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν τα έσοδα που αναμένεται να έχουμε και από τα οποία θα εξαρτηθεί το πότε θα κάνουμε απόσβεση της αρχικής επένδυσής μας.   

Δείτε εδώ αναλυτικά παραδείγματα για το κόστος που έχουν οι μικρές ανεμογεννήτριες . 

Τι να προσέξετε !!

Εκτός από το οικονομικό κομμάτι, ζητήματα όπως το που θα εγκατασταθεί η μικρή ανεμογεννήτρια είναι εξίσου σημαντικά.  

Δείτε εδώ σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις μικρές ανεμογεννήτριες0
Δεν έχει βαθμολογηθεί
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας