Μικρές Ανεμογεννήτριες και Αδειοδότηση εν συντομίαΕνεργειακή Αδειοδότηση μικρών ανεμογεννητριών

Ανεμογεννήτριες (Α/Γ) ή Αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ
μικρότερη ≤ 100 kW εξαιρούνται

- από την υποχρέωση έκδοσης άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτικής απόφασης
- από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας

Δείτε αναλυτικά εδώ για την ενεργειακή αδειοδότηση μικρών ανεμογεννητριών

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Α/Γ που η συνολική τους ισχύς δεν υπερβαίνει τα 20 kW απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  (Ε.Π.Ο).

Απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από Ε.Π.Ο. από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας.

Eξαιρούνται οι περιπτώσεις

a.  εγκατάστασης Α/Γ σε περιοχές Natura 2000, ή παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο των 100m από την οριογραμμή του αιγιαλού,

b.  εγκατάστασης Α/Γ σε απόσταση <150m από άλλο αιολικό πάρκο, ισχύος >20kW, που έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο ή προσφορά σύνδεσης.

Δείτε αναλυτικά εδώ για τις περιβαλλοντικές άδειες μικρών ανεμογεννητριών 0
Δεν έχει βαθμολογηθεί
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας