Η ανάπτυξη στα τρία πρώτα χρόνια της ζωής (3ο μέρος)Τρίτο μέρος.
Μικρά παιδιά (16 έως 36 μηνών)
Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία απασχολούνται με το ποια είναι και ποιος έχει "το πάνω χέρι", ποιος διευθύνει. Ξεκινώντας γύρω στους 18 μήνες, η ταυτότητα, γίνεται το βασικό αναπτυξιακό θέμα για τα παιδιά και σχετίζεται άμεσα και με το ζήτημα της ανεξαρτησίας και του ελέγχου. Φυσικά, η αίσθηση ασφάλειας που αναπτύχθηκε στους προηγούμενους μήνες και η επιθυμία τους να εξερευνούν (με ολοένα και μεγαλύτερη τη σκοπιμότητα στις πράξεις τους) συνεχίζεται. Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να βρουν τρόπους επιβεβαίωσης με το να υποστηρίζουν την ατομικότητα τους, με το να τους αφήνουν περιθώρια επιλογών, όπου αυτό είναι δυνατό, και με το να τους μαθαίνουν τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς.
Ένα καλά σχεδιασμένο περιβάλλον που προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να έχουν υπό τον έλεγχο τους τα πράγματα και να συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια, συμβολικά παιχνίδια και ανεξάρτητες δραστηριότητες, αναπτύσσει τη συνεργασία και, ταυτόχρονα, διευκολύνει την ανάπτυξη της αίσθησης του "εαυτού" της ατομικότητας.

Τα παιδιά σε αυτή την περίοδο μαθαίνουν πως να είναι ασφαλή, πως να διεκδικούν πράγματα χωρίς να τα "αρπάζουν" από τα άλλα παιδιά, πως να χρησιμοποιούν τους ενήλικες και συνομήλικους ως πηγές βοήθειας, πως να χρησιμοποιούν λέξεις για να εκφράσουν συναισθήματα τους και πως να συμπεριφέρονται κατάλληλα σε διάφορες περιστάσεις. Ενδιαφέρονται πολύ για τι θα πει να είσαι αγόρι ή κορίτσι. Ενδιαφέρονται επίσης, ιδιαίτερα για το σώμα τους και για το σώμα των άλλων. Οι αλληλεπιδράσεις των μικρών παιδιών με τους άλλους, μπορείς να φαίνονται πολύ επιτηδευμένες μερικές φορές (πχ όταν συμπεριφέρονται όπως θα συμπεριφερόταν ένας ευγενικός ή υπομονετικός ενήλικας). Κάποιες άλλες φορές, όμως, η κούραση, η αγωνία και άλλα άγχη τα κυριεύουν.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: http://mammael.blogspot.com/2010/05/3.html0
Δεν έχει βαθμολογηθεί
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας