ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑviologikaΠροϊόντα βιολογικής γεωργίας (βιολογικά προϊόντα)
είναι τα προϊόντα που για την παραγωγή τους έχουν εφαρμοστεί κανόνες που
έχουν καθοριστεί από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Σκοπός των κανόνων αυτών είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η
διατήρηση ή και την αύξηση της ευφορίας και της βιολογικής
δραστηριότητας του εδάφους, καθώς και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών
για τη διατήρηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ του εδάφους με τα φυτά, των
φυτών με τα ζώα και των ζώων με το έδαφος. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να
επιτευχθούν χωρίς την προσφυγή σε παράγοντες παραγωγής εξωτερικής
προέλευσης.

Διαβάστε περισσότερα για τα βιολογικα προιοντα.5
Μέσος Όρος: 5 (1 vote)
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας